สายเที่ยว – ปาร์ตี้ ต้องรู้เท่าทัน ผลเสียของการ “ดื่มแอลกอฮอล์”

Share

สายเที่ยว – ปาร์ตี้ ต้องรู้เท่าทัน ผลเสียของการ “ดื่มแอลกอฮอล์” ซึ่งการดื่มแอลกอฮอล์ต้องดื่มในปริมาณที่พอดี ก็จะสามารถลดความเสี่ยงเกิดโรคต่าง ๆ เช่น ช่วยให้หัวใจแข็งแรงขึ้น , ช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งปริมาณที่แนะนำในการดื่ม ผู้ชายคือ  2 ดื่มมาตรฐาน ผู้หญิงคือ 1 ดื่มมาตรฐาน  โดยปริมาณ 1 ดื่มมาตรฐานเท่ากับปริมาณแอลกอฮอล์ 14 กรัม

ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีปัจจัยอีกหลายอย่าง ที่ทำให้แอลกอฮอล์ก่อให้เกิดผลเสียกับร่างกายในด้านอื่น ๆ เช่น อายุ โรคประจำตัว เชื้อชาติ  โดยร่างกายในแต่ละคนสามารถรับปริมาณแอลกอฮอล์ได้ไม่เท่ากัน  และแอลกอฮอล์อาจจะไม่ได้ดีต่อร่างกายของทุกคน โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ ที่มีหลักฐานว่าการดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ ทำให้เกิดความผิดปกติด้านสติปัญญา และร่างกาย

5 ผลเสีย ของแอลกอฮอล์ มีดังนี้

อย่างไรก็ตาม การดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปจะก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย หากคนรอบข้างมีพฤติกรรมนี้ แนะนำให้พูดคุยสร้างแรงจูงใจ ให้กำลังใจ ในการหยุดดื่มแอลกอฮอล์ หากอาการไม่ดีขึ้นแนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อทำการรักษาในขั้นตอนต่อไป

แพทย์หญิงอริยาภรณ์ ตั้งชีวินศิริกูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

กุมภาพันธ์ 22, 2024
การเรียนรู้บกพร่อง รักษาได้ ถ้าเข้าใจ

หนึ่งในปัญหาที่ผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนมักพบบ่อย คือ ลูกเรียนไม่ทันเพื่อน ผลการเรียนของลูกไม่ดี หรือมีการสอบตกในบางวิชา สถานการณ์เหล่านี้อาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงของการเป็นโรค Learning Disorder

กุมภาพันธ์ 19, 2024
รับมือปัญหาเรื่องเพื่อนในวัยรุ่น

​ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในช่วงชีวิตวัยรุ่นหลายคนมักใช้เวลาอยู่กับ“เพื่อน”เป็นส่วนใหญ่ และเพื่อนก็มักจะมีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการทางจิตใจของวัยรุ่น

กุมภาพันธ์ 16, 2024
3 กลุ่มอาการโรคจิตเภท

โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นภาวะทางจิตเวชที่ส่งผลต่อความคิด การรับรู้ อารมณ์ และพฤติกรรม โดยผู้ป่วยโรคจิตเภทมักมีอาการหลงผิด

บทความเพิ่มเติม