สายเที่ยว – ปาร์ตี้ ต้องรู้เท่าทัน ผลเสียของการ “ดื่มแอลกอฮอล์”

Share

สายเที่ยว – ปาร์ตี้ ต้องรู้เท่าทัน ผลเสียของการ “ดื่มแอลกอฮอล์” ซึ่งการดื่มแอลกอฮอล์ต้องดื่มในปริมาณที่พอดี ก็จะสามารถลดความเสี่ยงเกิดโรคต่าง ๆ เช่น ช่วยให้หัวใจแข็งแรงขึ้น , ช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งปริมาณที่แนะนำในการดื่ม ผู้ชายคือ  2 ดื่มมาตรฐาน ผู้หญิงคือ 1 ดื่มมาตรฐาน  โดยปริมาณ 1 ดื่มมาตรฐานเท่ากับปริมาณแอลกอฮอล์ 14 กรัม

ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีปัจจัยอีกหลายอย่าง ที่ทำให้แอลกอฮอล์ก่อให้เกิดผลเสียกับร่างกายในด้านอื่น ๆ เช่น อายุ โรคประจำตัว เชื้อชาติ  โดยร่างกายในแต่ละคนสามารถรับปริมาณแอลกอฮอล์ได้ไม่เท่ากัน  และแอลกอฮอล์อาจจะไม่ได้ดีต่อร่างกายของทุกคน โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ ที่มีหลักฐานว่าการดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ ทำให้เกิดความผิดปกติด้านสติปัญญา และร่างกาย

5 ผลเสีย ของแอลกอฮอล์ มีดังนี้

อย่างไรก็ตาม การดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปจะก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย หากคนรอบข้างมีพฤติกรรมนี้ แนะนำให้พูดคุยสร้างแรงจูงใจ ให้กำลังใจ ในการหยุดดื่มแอลกอฮอล์ หากอาการไม่ดีขึ้นแนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อทำการรักษาในขั้นตอนต่อไป

แพทย์หญิงอริยาภรณ์ ตั้งชีวินศิริกูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

พฤษภาคม 15, 2024
พฤติกรรมการบูลลี่ทำเด็กเสี่ยงซึมเศร้า

พฤติกรรมการถูกบูลลี่ กลายเป็นปัญหาเรื้อรังในสังคมไทยที่พบบ่อยในเด็กที่มีการกระทำรุนแรงต่อกันทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น การล้อเลียน การตำหนิจุดด้อยของคนอื่น

พฤษภาคม 14, 2024
ลูกเครียด อย่ามองข้าม

​ใครว่าความเครียดเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ใหญ่วัยทำงานเท่านั้น จริงๆ แล้วเด็กก็สามารถมีความเครียดได้ สาเหตุของความเครียดในเด็กมีหลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องเพื่อน

พฤษภาคม 14, 2024
โรคกลัวความมืด มากกว่าแค่ความกลัว

โรคกลัวความมืด คือภาวะทางจิตที่ส่งผลต่อความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม เป็นความกลัวความมืดที่รุนแรงและไม่สมเหตุสมผล ผู้ที่เป็นโรคกลัวความมืดมักกลัว

บทความเพิ่มเติม