ดึงผมบ่อย ๆ อาจเข้าข่ายโรคดึงผมตัวเอง!

Share

การดึงผมตัวเองเป็นพฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้นได้กับคนทั่วไป บางครั้งอาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเมื่อรู้สึกเครียด หรือวิตกกังวลบางครั้งอาจเกิดจากการคันที่หนังศีรษะ แต่หากพฤติกรรมการดึงผมเกิดขึ้นซ้ำ ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเป็นเวลาติดต่อกัน 6 เดือนขึ้นไป และทำให้ผมร่วงเป็นหย่อม ๆ หรือมีผมบางลง อาจเป็นสัญญาณของโรคดึงผม (Trichotillomania) ซึ่งเป็นความผิดปกติทางจิตเวชในกลุ่มความผิดปกติแบบย้ำคิดย้ำทำ

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่สามารถช่วยบ่งชี้ได้ว่าพฤติกรรมการดึงผมผิดปกติหรือไม่ ได้แก่

โรคดึงผมมักพบในเด็กและวัยรุ่น แต่ก็สามารถพบในผู้ใหญ่ได้เช่นกัน สาเหตุของโรคยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าอาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน เช่น พันธุกรรม, ความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง, ปัจจัยทางจิตใจ เช่น ความเครียด กังวล วิตกกังวล, โรคทางจิตเวชอื่นๆ เช่น โรคซึมเศร้า โรคสมาธิสั้น

หากพบว่าตัวเองมีอาการดึงผมบ่อยครั้งจนทำให้ผมร่วงเป็นหย่อม ๆ หรือมีผมบางลง ควรปรึกษาแพทย์หรือจิตแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสมต่อไป

ปรึกษาและนัดหมายจิตแพทย์

02-589-1889
Line :  @bmhh
Location : ติวานนท์ 39
Website : bangkokmentalhealthhospital.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กุมภาพันธ์ 22, 2024
การเรียนรู้บกพร่อง รักษาได้ ถ้าเข้าใจ

หนึ่งในปัญหาที่ผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนมักพบบ่อย คือ ลูกเรียนไม่ทันเพื่อน ผลการเรียนของลูกไม่ดี หรือมีการสอบตกในบางวิชา สถานการณ์เหล่านี้อาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงของการเป็นโรค Learning Disorder

กุมภาพันธ์ 19, 2024
รับมือปัญหาเรื่องเพื่อนในวัยรุ่น

​ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในช่วงชีวิตวัยรุ่นหลายคนมักใช้เวลาอยู่กับ“เพื่อน”เป็นส่วนใหญ่ และเพื่อนก็มักจะมีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการทางจิตใจของวัยรุ่น

กุมภาพันธ์ 16, 2024
3 กลุ่มอาการโรคจิตเภท

โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นภาวะทางจิตเวชที่ส่งผลต่อความคิด การรับรู้ อารมณ์ และพฤติกรรม โดยผู้ป่วยโรคจิตเภทมักมีอาการหลงผิด

บทความเพิ่มเติม