ดึงผมบ่อย ๆ อาจเข้าข่ายโรคดึงผมตัวเอง!

Share

การดึงผมตัวเองเป็นพฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้นได้กับคนทั่วไป บางครั้งอาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเมื่อรู้สึกเครียด หรือวิตกกังวลบางครั้งอาจเกิดจากการคันที่หนังศีรษะ แต่หากพฤติกรรมการดึงผมเกิดขึ้นซ้ำ ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเป็นเวลาติดต่อกัน 6 เดือนขึ้นไป และทำให้ผมร่วงเป็นหย่อม ๆ หรือมีผมบางลง อาจเป็นสัญญาณของโรคดึงผม (Trichotillomania) ซึ่งเป็นความผิดปกติทางจิตเวชในกลุ่มความผิดปกติแบบย้ำคิดย้ำทำ

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่สามารถช่วยบ่งชี้ได้ว่าพฤติกรรมการดึงผมผิดปกติหรือไม่ ได้แก่

โรคดึงผมมักพบในเด็กและวัยรุ่น แต่ก็สามารถพบในผู้ใหญ่ได้เช่นกัน สาเหตุของโรคยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าอาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน เช่น พันธุกรรม, ความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง, ปัจจัยทางจิตใจ เช่น ความเครียด กังวล วิตกกังวล, โรคทางจิตเวชอื่นๆ เช่น โรคซึมเศร้า โรคสมาธิสั้น

หากพบว่าตัวเองมีอาการดึงผมบ่อยครั้งจนทำให้ผมร่วงเป็นหย่อม ๆ หรือมีผมบางลง ควรปรึกษาแพทย์หรือจิตแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสมต่อไป

ปรึกษาและนัดหมายจิตแพทย์

02-589-1889
Line :  @bmhh
Location : ติวานนท์ 39
Website : bangkokmentalhealthhospital.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

พฤษภาคม 15, 2024
พฤติกรรมการบูลลี่ทำเด็กเสี่ยงซึมเศร้า

พฤติกรรมการถูกบูลลี่ กลายเป็นปัญหาเรื้อรังในสังคมไทยที่พบบ่อยในเด็กที่มีการกระทำรุนแรงต่อกันทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น การล้อเลียน การตำหนิจุดด้อยของคนอื่น

พฤษภาคม 14, 2024
ลูกเครียด อย่ามองข้าม

​ใครว่าความเครียดเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ใหญ่วัยทำงานเท่านั้น จริงๆ แล้วเด็กก็สามารถมีความเครียดได้ สาเหตุของความเครียดในเด็กมีหลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องเพื่อน

พฤษภาคม 14, 2024
โรคกลัวความมืด มากกว่าแค่ความกลัว

โรคกลัวความมืด คือภาวะทางจิตที่ส่งผลต่อความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม เป็นความกลัวความมืดที่รุนแรงและไม่สมเหตุสมผล ผู้ที่เป็นโรคกลัวความมืดมักกลัว

บทความเพิ่มเติม