ออทิสติกแท้ vs ออทิสติกเทียม

Share
แยกให้ออก ออทิสติกแท้ vs ออทิสติกเทียม
แยกให้ออก ออทิสติกแท้ vs ออทิสติกเทียม

​มีเด็กไทยจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา ที่มีปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือ ออทิสติก อ่านไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้ตามวัย ทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายคนเริ่มมีความกังวลว่าลูกของเราเข้าข่ายโรคนี้หรือไม่

​โรคบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือ LD หมายถึง ทักษะในการเรียนรู้ของเด็กมีพัฒนาการที่ล่าช้าในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านพร้อมๆ กัน ได้แก่ ด้านการอ่าน ด้านการเขียน และด้านการคำนวณ หากสังเกตดีๆ จะพบว่าเด็กกลุ่มนี้พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการเรียน เพราะพวกเขาเรียนไม่ทันเพื่อน ทั้งนี้ ในความจริงแล้วยังมีเด็กอีกประเภทหนึ่งที่มีพฤติกรรมคล้ายเด็ก LD แต่สามารถหายได้ในระยะเวลาหนึ่ง เรียกเด็กกลุ่มนี้ว่า เด็ก LD เทียม

ออทิสติกแท้ กับ เทียม ต่างกันอย่างไร?

​ความแตกต่างของ 2 กลุ่มนี้คือ เด็กออทิสติกแท้ เป็นโรคที่เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของสมอง ต้องรักษาโดยจิตแพทย์เด็ก และต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เหมือนเด็กปกติทั่วไป ส่วนเด็กออทิสติกเทียม หรือโรคสมาธิสั้น เกิดจากการที่พวกเขาเข้าถึงสื่อได้อย่างรวดเร็วและถูกกระตุ้นประสาทสัมผัสด้วยภาพตลอดเวลา เพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาไม่มีความน่าสนใจมากพอ เช่น การสอนของครู การนั่งทำแบบฝึกหัดนานๆ เด็กก็จะไม่จดจ่อกับการเรียน และมีปัญหาในการพูด อ่าน เขียน และคำนวณ หากผู้ปกครองคอยสังเกต เอาใจใส่สม่ำเสมอ และแก้ไขที่สาเหตุเป็นหลัก ภาวะ ออทิสติกเทียม หรือสมาธิสั้นก็จะหายไปเองได้

​เพราะฉะนั้น หากคุณพ่อคุณแม่สังเกตว่าลูกเริ่มมีปัญหาด้านการเรียนรู้ และไม่แน่ใจว่าใช่ ออทิสติก หรือไม่ แนะนำให้พาไปตรวจประเมินกับจิตแพทย์ เพื่อได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง และรักษาได้อย่างเหมาะสม

สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่

02-589-1889
Line :  @bmhh
Location & Google Map : ติวานนท์ 39
Website : bangkokmentalhealthhospital.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

พฤษภาคม 15, 2024
พฤติกรรมการบูลลี่ทำเด็กเสี่ยงซึมเศร้า

พฤติกรรมการถูกบูลลี่ กลายเป็นปัญหาเรื้อรังในสังคมไทยที่พบบ่อยในเด็กที่มีการกระทำรุนแรงต่อกันทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น การล้อเลียน การตำหนิจุดด้อยของคนอื่น

พฤษภาคม 14, 2024
ลูกเครียด อย่ามองข้าม

​ใครว่าความเครียดเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ใหญ่วัยทำงานเท่านั้น จริงๆ แล้วเด็กก็สามารถมีความเครียดได้ สาเหตุของความเครียดในเด็กมีหลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องเพื่อน

พฤษภาคม 14, 2024
โรคกลัวความมืด มากกว่าแค่ความกลัว

โรคกลัวความมืด คือภาวะทางจิตที่ส่งผลต่อความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม เป็นความกลัวความมืดที่รุนแรงและไม่สมเหตุสมผล ผู้ที่เป็นโรคกลัวความมืดมักกลัว

บทความเพิ่มเติม