พันธุกรรม การเลี้ยงดู อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุการ “นอกใจ”

Share

ปัญหาชีวิตคู่ที่หลายคนไม่อยากเจอคือ การนอกใจ เพราะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกทางจิตใจและความสัมพันธ์จนทำให้บ้างคู่ทะเลาะ หรืออาจถึงขั้นเลิกรา ซึ่งการนอกใจมี 2 องค์ประกอบหลัก คือ การนอกใจทางกายภาพหรือการมีเพศสัมพันธ์ (Physical affair) และการนอกใจทางอารมณ์หรือมีความผูกพันทางอารมณ์ (Emotional Affair) ส่วนมากผู้ชายมักมองว่าการมีเพศสัมพันธ์ไม่เป็นการนอกใจ เพราะไม่ได้มีความผูกพันธ์เกิดขึ้น แต่ในผู้หญิงแค่มีเพศสัมพันธ์ก็ถือเป็นความนอกใจ อย่าลืมว่าการมีความสัมพันธ์ทางกาย มักมีความผูกพันทางใจตามมาได้ง่ายขึ้น

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการนอกใจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิต ที่สร้างความเครียดได้เป็นอันดับ 2 รองจากการเสียชีวิตของคู่สมรส  และยังสร้างความเครียดได้มากกว่าการหย่าร้าง โดยปกติเมื่อบางคนเจอเรื่องที่กระทบจิตใจมากๆ หรือการสูญเสียรุนแรง มักมีการตอบสนองทางอารมณ์ 6 ขั้นตอน คือ Shock หรือตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น, Denial ปฏิเสธว่าสิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริง พยายามมองหาเหตุผลหรือหลักฐานมายืนยันความคิด, Anger โกรธกับสิ่งที่เกิดขึ้น, Bargain โทษสิ่งอื่นว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เช่น เป็นเพราะผู้หญิงคนอื่นเข้าหาก่อน, Depress เศร้า เบื่อ เพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ และ Acceptance ยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะหลายสิ่งก็อยู่เหนือการควบคุม 

การตอบสนองอารมณ์ 6 ขั้นตอนนั้นสามารถย้อนกลับไปมาได้ และการที่จะเข้าสู่การยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

สาเหตุของการนอกใจ มีดังนี้ 

อย่างไรก็ตาม การนอกใจเป็นเหตุการณ์ที่สร้างผลกระทบด้านความรู้สึก เช่น รู้สึกเสียใจ รู้สึกแย่ รู้สึกผิดหวัง จนอาจทำให้บ้างคนไม่สามารถก้าวข้ามความรู้สึกเหล่านี้ จนพัฒนากลายเป็นโรคซึมเศร้า แนะนำให้มาพบจิตแพทย์หรือนักจิตบำบัดเพื่อปรึกษาและหาแนวทางในการรักษา เพื่อที่จะสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเหมือนเดิม

แพทย์หญิงอริยาภรณ์ ตั้งชีวินศิริกูล
จิตแพทย์

บทความที่เกี่ยวข้อง

กุมภาพันธ์ 22, 2024
การเรียนรู้บกพร่อง รักษาได้ ถ้าเข้าใจ

หนึ่งในปัญหาที่ผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนมักพบบ่อย คือ ลูกเรียนไม่ทันเพื่อน ผลการเรียนของลูกไม่ดี หรือมีการสอบตกในบางวิชา สถานการณ์เหล่านี้อาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงของการเป็นโรค Learning Disorder

กุมภาพันธ์ 19, 2024
รับมือปัญหาเรื่องเพื่อนในวัยรุ่น

​ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในช่วงชีวิตวัยรุ่นหลายคนมักใช้เวลาอยู่กับ“เพื่อน”เป็นส่วนใหญ่ และเพื่อนก็มักจะมีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการทางจิตใจของวัยรุ่น

กุมภาพันธ์ 16, 2024
3 กลุ่มอาการโรคจิตเภท

โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นภาวะทางจิตเวชที่ส่งผลต่อความคิด การรับรู้ อารมณ์ และพฤติกรรม โดยผู้ป่วยโรคจิตเภทมักมีอาการหลงผิด

บทความเพิ่มเติม