โรคแพนิค ไม่ควรมองข้าม ต้องรีบรักษา

Share

โรคแพนิค (Panic disorder) เป็นโรคทางการแพทย์ ชนิดหนึ่งที่มีอาการแสดงออกทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยมีอาการแพนิคหรืออาการตื่นตระหนกเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ปัจจุบันมีวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพคือ การรักษาโดยการใช้ยาที่มีฤทธิ์ต้านอาการแพนิค , การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคแพนิคพร้อมกับให้คำปรึกษา , การรักษาด้านจิตใจเบื้องต้น , ส่วนรายที่มีปัจจัยด้านจิตสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องต้องใช้การรักษาประคับประคองร่วมกับการใช้ยาจะทำให้มีประมีสิทธิภาพที่ดี และผู้ป่วยบางรายที่มีอาการกลัวมาก จะใช้วิธีการรักษาด้วยพฤติกรรมบำบัดร่วมกับการใช้ยาจะทำให้มีประสิทธิภาพการรักษาที่ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ หากผู้รับบริการได้รับยาที่ถูกชนิด ถูกขนาด จะทำให้อาการดีขึ้นหลังได้รับการรักษาไปประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ และเมื่อแพทย์ปรับยาจนได้ขนาดที่เหมาะสมแล้ว อาการตื่นตระหนกจะหายไป ซึ่งโดยเฉลี่ยจะกินยานานประมาณ 4 – 6 สัปดาห์ แม้ว่าจะไม่มีอาการแต่ผู้ป่วยก็ยังจำเป็นต้องกินยาอย่างต่อเนื่องประมาณ 6 – 12 เดือน จากนั้นแพทย์จะค่อย ๆ ลดขนาดยาลง

อย่างไรก็ตามการหยุดยาต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป ภายใต้การแนะนำของแพทย์อย่าหยุดกินยาเองเพราะอาจเกิดอาการไม่สบายบางอย่างขึ้นมาได้ เช่น หงุดหงิด กระวนกระวาย หรือนอนไม่หลับ เป็นต้น โดยการเกิดอาการเหล่านี้ ไม่ได้เกิดจากการติดยา แต่เป็นเพราะอยู่ในช่วงเวลาของการปรับตัวของเซลล์ประสาทและการสร้างสารสื่อประสาทในสมองซึ่งต้องใช้เวลา ซึ่งถ้าหากทำตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดก็จะสามารถรักษาโรคแพนิคได้

ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์

จิตแพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาล Bangkok Mental Health

บทความที่เกี่ยวข้อง

กุมภาพันธ์ 22, 2024
การเรียนรู้บกพร่อง รักษาได้ ถ้าเข้าใจ

หนึ่งในปัญหาที่ผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนมักพบบ่อย คือ ลูกเรียนไม่ทันเพื่อน ผลการเรียนของลูกไม่ดี หรือมีการสอบตกในบางวิชา สถานการณ์เหล่านี้อาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงของการเป็นโรค Learning Disorder

กุมภาพันธ์ 19, 2024
รับมือปัญหาเรื่องเพื่อนในวัยรุ่น

​ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในช่วงชีวิตวัยรุ่นหลายคนมักใช้เวลาอยู่กับ“เพื่อน”เป็นส่วนใหญ่ และเพื่อนก็มักจะมีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการทางจิตใจของวัยรุ่น

กุมภาพันธ์ 16, 2024
3 กลุ่มอาการโรคจิตเภท

โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นภาวะทางจิตเวชที่ส่งผลต่อความคิด การรับรู้ อารมณ์ และพฤติกรรม โดยผู้ป่วยโรคจิตเภทมักมีอาการหลงผิด

บทความเพิ่มเติม