อารมณ์แปรปรวนก่อนมีประจำเดือน อาจเป็นสัญญาณเตือน “PMDD”

Share
PMDD กลุ่มอาการอารมณ์ผิดปกติ ก่อนมีประจำเดือนชนิดรุนแรง

ปัจจุบันมีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่ต้องเผชิญกับอาการหรืออารมณ์แปรปรวนก่อนมีประจำเดือน เช่น  รู้สึกไม่สบายตัว ปวดหัว ปวดเมื่อย ไม่มีแรง หิวบ่อย หงุดหงิดโมโหง่าย ทำให้หลายคนคิดว่าอาจเป็นแค่อาการ  PMS (Premenstrual Syndrome) หรือ กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน   แต่ถ้ามีอาการแบบนี้เรื้อรังมากกว่า 3 เดือนติดต่อกัน หรือเริ่มมีอาการที่รุนแรงในด้านจิตใจและอารมณ์ จนมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย อาจเข้าข่าย PMDD (Premenstrual Dysphoric Disorder) หรือ กลุ่มอาการอารมณ์ผิดปกติก่อนมีประจำเดือนชนิดรุนแรง   

แพทย์หญิง อริยาภรณ์ ตั้งชีวินศิริกูล จิตแพทย์โรงพยาบาล BMHH- Bangkok Mental Health Hospital  กล่าวว่า PMDD (Premenstrual Dysphoric Disorder) คือ กลุ่มอาการอารมณ์ผิดปกติก่อนมีประจำเดือนชนิดรุนแรง  เป็นอาการที่รุนแรงของกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน ที่จะมีความผิดปกติทางร่างกายจิตใจหรืออารมณ์อย่างรุนแรงโดยสัมพันธ์กับช่วงก่อนการมีประจำเดือน บางคนอารมณ์อ่อนไหว แปรปรวนง่าย ซึมเศร้าอย่างมาก สิ้นหวัง ไม่อยากมีชีวิต วิตกกังวลอย่างรุนแรง ร้องไห้บ่อย โมโหร้าย อารมณ์รุนแรง ซึ่งภาวะ PMDD พบได้ค่อนข้างน้อยเพียง 2-10% ของผู้หญิงที่มีประจำเดือน

สาเหตุของ PMDD เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนในช่วงระหว่างการตกไข่ในแต่ละรอบเดือน ส่วนปัจจัยอื่น ที่เป็นสาเหตุ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาทในสมอง ปัญหาจากความเครียด โรคทางอารมณ์ เช่น โรคซึมเศร้า กรรมพันธุ์ และเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต

อาการของ PMDD

ทั้งนี้ บางคนอาจมีอาการรุนแรงมาก จนส่งผลต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน และบางคนอาจมีอาการทางกายควบคู่ไปด้วย โดยผู้หญิงที่มีอาการ PMDD บ่อยๆ ในทุกเดือน ก็อาจมีโอกาสพัฒนาไปเป็นโรคซึมเศร้าได้

สำหรับการรักษา PMDD ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค โดยจะมีการรักษาด้วยยา เช่น กลุ่มยาต้านเศร้า ที่รักษาอาการซึมเศร้า คลายกังวล ช่วยลดอาการหงุดหงิด เศร้า หรือก้าวร้าว ยาแก้ปวดรับประทานตามอาการ  กลุ่มยาปรับระดับฮอร์โมน เช่น ยาคุมกำเนิด เพื่อปรับระดับฮอร์โมนในร่างกายให้สมดุล จะช่วยลดอาการทางร่างกายได้ และการรักษาโดยใช้จิตบำบัด เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถจัดการสภาวะอารมณ์ในแง่ลบ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นปกติ

แพทย์หญิง อริยาภรณ์ ตั้งชีวินศิริกูล
จิตแพทย์โรงพยาบาล BMHH- Bangkok Mental Health Hospital 

บทความที่เกี่ยวข้อง

พฤษภาคม 15, 2024
พฤติกรรมการบูลลี่ทำเด็กเสี่ยงซึมเศร้า

พฤติกรรมการถูกบูลลี่ กลายเป็นปัญหาเรื้อรังในสังคมไทยที่พบบ่อยในเด็กที่มีการกระทำรุนแรงต่อกันทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น การล้อเลียน การตำหนิจุดด้อยของคนอื่น

พฤษภาคม 14, 2024
ลูกเครียด อย่ามองข้าม

​ใครว่าความเครียดเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ใหญ่วัยทำงานเท่านั้น จริงๆ แล้วเด็กก็สามารถมีความเครียดได้ สาเหตุของความเครียดในเด็กมีหลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องเพื่อน

พฤษภาคม 14, 2024
โรคกลัวความมืด มากกว่าแค่ความกลัว

โรคกลัวความมืด คือภาวะทางจิตที่ส่งผลต่อความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม เป็นความกลัวความมืดที่รุนแรงและไม่สมเหตุสมผล ผู้ที่เป็นโรคกลัวความมืดมักกลัว

บทความเพิ่มเติม