“โรคไบโพลาร์” รักษาได้แค่เข้าใจ

Share

หากเคยรู้สึกว่าตัวเองมีอารมณ์แปรปรวนเป็นสองขั้วคือ รู้สึกเศร้ามาก และรู้สึกอารมณ์ดี คึกคักมาก จนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในด้านการทำงาน ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง อาจเป็นสัญญาณเตือนโรคอารมณ์สองขั้ว หรือ โรคไบโพลาร์

4 อาการฉุกเฉินที่แนะนำให้พบแพทย์ทันที

  1. มีความคิดอยากตาย อยากทำร้ายตนเอง
  2. ก้าวร้าว อยากทำร้ายคนอื่น หรือทำลายข้าวของ
  3. มีอาการทางจิต เช่น หลงผิด หูแว่ว ประสาทหลอน
  4. ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้

การวินิจฉัยโรคอารมณ์สองขั้ว

สามารถวินิจฉัยได้จากการซักประวัติโดยละเอียด ร่วมกับการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อแยกโรคจากภาวะอื่นที่ทำให้มีอาการคล้ายโรคอารมณ์สองขั้ว

การรักษาโรคอารมณ์สองขั้ว

โรคอารมณ์สองขั้วรักษาด้วยการใช้ยากลุ่มควบคุมอารมณ์ ยาต้านเศร้าและยารักษาอาการทางจิต ตามอาการ ร่วมกับการทำจิตบำบัด พฤติกรรมบำบัดและการปรับการใช้ชีวิตประจำวัน กรณีมีอาการรุนแรงทางจิตหรือมีความคิดอยากตาย หรืออยากทำร้ายตนเองและผู้อื่นควรได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

แพทย์หญิงณัฏฐพัชร์ ลำเลียงพล

บทความที่เกี่ยวข้อง

กุมภาพันธ์ 22, 2024
การเรียนรู้บกพร่อง รักษาได้ ถ้าเข้าใจ

หนึ่งในปัญหาที่ผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนมักพบบ่อย คือ ลูกเรียนไม่ทันเพื่อน ผลการเรียนของลูกไม่ดี หรือมีการสอบตกในบางวิชา สถานการณ์เหล่านี้อาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงของการเป็นโรค Learning Disorder

กุมภาพันธ์ 19, 2024
รับมือปัญหาเรื่องเพื่อนในวัยรุ่น

​ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในช่วงชีวิตวัยรุ่นหลายคนมักใช้เวลาอยู่กับ“เพื่อน”เป็นส่วนใหญ่ และเพื่อนก็มักจะมีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการทางจิตใจของวัยรุ่น

กุมภาพันธ์ 16, 2024
3 กลุ่มอาการโรคจิตเภท

โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นภาวะทางจิตเวชที่ส่งผลต่อความคิด การรับรู้ อารมณ์ และพฤติกรรม โดยผู้ป่วยโรคจิตเภทมักมีอาการหลงผิด

บทความเพิ่มเติม