เช็กอาการ หลงลืมแบบไหน ที่เป็น ”ภาวะสมองเสื่อม”

Share

เคยสงสัยหรือไมว่าอาการเหล่านี้ …. เพื่อนนัดไปกินข้าว แต่ลืมว่ามีนัด, ออกไปซื้อของหน้าปากซอย แต่จำทางกลับบ้านไม่ได้, อาบน้ำเสร็จลืมปิดน้ำจนน้ำท่วมห้องน้ำ เป็นอาการของภาวะสมองเสื่อม (Dementia) หรือเป็นอาการหลงลืมทั่วไปกันแน่ (Forgetfulness) ลองเช็กลิสต์ให้ชัวร์ว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มไหน

อาการหลงลืมทั่วไปตามอายุ

อาการของภาวะสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อมเป็นภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและคนรอบข้าง หากมีอาการที่เข้าข่ายภาวะสมองเสื่อม เกิดขึ้นบ่อย ๆ แนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อเข้ารับการประเมินโดยละเอียด เพื่อหาสาเหตุที่อาจแก้ไขได้ และพยายามชะลอการดำเนินโรค เนื่องจากโรคสามารถมีความรุนแรงมากขึ้นและทำให้ต้องพึ่งพาคนรอบข้างเพิ่มมากขึ้น หากตรวจพบและรักษาได้เร็วก็จะเพิ่มโอกาสการชะลอความเสื่อมของสมองได้

นพ.ณชารินทร์ พิภพทรรศนีย์

บทความที่เกี่ยวข้อง

กุมภาพันธ์ 22, 2024
การเรียนรู้บกพร่อง รักษาได้ ถ้าเข้าใจ

หนึ่งในปัญหาที่ผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนมักพบบ่อย คือ ลูกเรียนไม่ทันเพื่อน ผลการเรียนของลูกไม่ดี หรือมีการสอบตกในบางวิชา สถานการณ์เหล่านี้อาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงของการเป็นโรค Learning Disorder

กุมภาพันธ์ 19, 2024
รับมือปัญหาเรื่องเพื่อนในวัยรุ่น

​ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในช่วงชีวิตวัยรุ่นหลายคนมักใช้เวลาอยู่กับ“เพื่อน”เป็นส่วนใหญ่ และเพื่อนก็มักจะมีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการทางจิตใจของวัยรุ่น

กุมภาพันธ์ 16, 2024
3 กลุ่มอาการโรคจิตเภท

โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นภาวะทางจิตเวชที่ส่งผลต่อความคิด การรับรู้ อารมณ์ และพฤติกรรม โดยผู้ป่วยโรคจิตเภทมักมีอาการหลงผิด

บทความเพิ่มเติม