ทำความรู้จัก โรคกลัว ให้มากขึ้น

Share

โรคกลัว หรือ Phobia เป็นโรคที่ผู้ป่วยมักจะแสดงอาการหวาดกลัวอย่างรุนแรงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสถานการณ์ที่ไม่ได้อันตราย และจะกลัวแค่ตอนที่มีสิ่งเร้าเข้ามาร่วมด้วย เช่น กลัวเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่า กลัวความสูง กลัวสัตว์ร้าย กลัวการตัดสินใจ เป็นต้น บางทีแค่การพูดถึงก็ทำให้มีอาการกลัวได้

ผลกระทบจากโรคกลัว

คนที่เป็นโรคกลัวส่วนใหญ่จะมีความบกพร่องทางจิตสังคมคล้ายกัน คือ การหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้น ๆ จนเข้าสังคมน้อยลง ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างลดลง คุณภาพชีวิตลดลง อาจนำไปสู่การใช้แอลกอฮอล์และสารเสพติด, กรณีผู้สูงอายุที่กลัวการหกล้มทำให้ไม่กล้าเดินหรือเคลื่อนไหว จนทำให้ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงและต้องได้รับการดูแลมากขึ้น, ส่วนคนที่กลัวเลือดหรือเข็มอาจมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการไปพบแพทย์แม้จะมีอาการเจ็บป่วยที่ชัดเจน และคนที่กลัวการอาเจียนกลัวการสำลักก็จะกินได้น้อยลง เป็นต้น

โรคร่วมที่พบบ่อยในโรคกลัว

การรักษาโรคกลัว

ทั้งนี้ โรคกลัว เป็นภาวะสุขภาพจิตที่เกิดความกลัวอย่างรุนแรงต่อสิ่งของหรือสถานการณ์เฉพาะ โดยความกลัวกังวลมักไม่สมเหตุสมผลกับสถานการณ์ที่เจอ ซึ่งแตกต่างจากความกลัวโดยทั่วไป และส่งผลกระทบต่อการทำงาน ชีวิต และความสัมพันธ์ หรือหากมีอาการที่รุนแรงเกินกว่าจะรับไหวแนะนำให้มาปรึกษาแพทย์ เพราะยิ่งเข้ารับการรักษาเร็วก็สามารถลดความเสี่ยงการเกิดปัญหาสุขภาพจิตอื่น ๆ เช่น ภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล การใช้สารเสพติด

แพทย์หญิงอริยาภรณ์ ตั้งชีวินศิริกูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

กุมภาพันธ์ 22, 2024
การเรียนรู้บกพร่อง รักษาได้ ถ้าเข้าใจ

หนึ่งในปัญหาที่ผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนมักพบบ่อย คือ ลูกเรียนไม่ทันเพื่อน ผลการเรียนของลูกไม่ดี หรือมีการสอบตกในบางวิชา สถานการณ์เหล่านี้อาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงของการเป็นโรค Learning Disorder

กุมภาพันธ์ 19, 2024
รับมือปัญหาเรื่องเพื่อนในวัยรุ่น

​ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในช่วงชีวิตวัยรุ่นหลายคนมักใช้เวลาอยู่กับ“เพื่อน”เป็นส่วนใหญ่ และเพื่อนก็มักจะมีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการทางจิตใจของวัยรุ่น

กุมภาพันธ์ 16, 2024
3 กลุ่มอาการโรคจิตเภท

โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นภาวะทางจิตเวชที่ส่งผลต่อความคิด การรับรู้ อารมณ์ และพฤติกรรม โดยผู้ป่วยโรคจิตเภทมักมีอาการหลงผิด

บทความเพิ่มเติม